TIEDOTE

16.12.2019

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Paavalinvuoren Asukasyhdistys pyrkii toteuttamaan yhdistyksen tarkoituksenmukaista toimintaa ( kts. säännöt 2§ ).                                       

Alueella aloitettu puistometsän harvennus jatkuu kunnan metsurin toimesta paikoilla, joihin moto ei maaston vuoksi syyskuussa päässyt, kuten Paavalinvuorentien ja Haapalahdentien jyrkimmillä rinteillä ja jollain talojen välisellä, kävelytieksi kaavoitetulla metsittyneellä kaistaleella tms. alueella. Metsään on jäänyt paljon myös hakkuujätettä ja edelleen pienpuustoa, jonka poisto lankeaa asukkaille talkoiden merkeissä. Myös pystyharvennus on monin paikoin tarpeellista. Tämä tulisi tehdä lumien aikana, puiden lepotilassa helmi – maaliskuulla > talkoot. Toiset talkoot pidetään ennen lintujen pesintää huhti-toukokuun taitteessa. 

On sallittua ja toivottavaa, että asukkaat tekevät myös omaehtoisesti lähialueellaan ”pientä laittoa”. Koska maisema on edelleen osin tukossa  Paavalinvuorentien ja Haapalahdentien varrella, toivotaan tontinomistajien harventavan liian korkeaa ja tiheää puustoa kunnan alueelle tekemän ja suosittaman metsänhoitosuunnitelman ohjeen mukaisesti: isoja puita vain 10 m välein mäntyjä ja katajia suosien, koivujen ja kuusien tukkiessa maiseman. Liiallisista koivumääristä kärsivät myös niiden siitepölylle altistuneet asukkaat.

Uimarannan kunnostus- ja laajennustyön keskustelua jatketaan kunnan kanssa (Hannele Alanärä). Asia jäi katkolle rannan metsähakkuiden vuoksi. Koska ranta ei ole virallinen kunnan hoidossa oleva uimaranta, sen hoitovastuu jää asukasyhdistykselle. Mikäli kaisloja ruopataan, kunta hakee siihen luvan Muuramen Osakaskunnalta, joka hallinnoi siltä osin rantaa. Lupahakemus suunnitelmineen tehdään yhteistyössä kunnan kanssa. Myös konetyön ja hiekanajon kustannuksista ja toteuttajasta neuvotellaan kunnan kanssa. Mahdolliset kiinteät kalusteet (penkit) ja kieltotaulun koirien uittamiselle hankkii asukasyhdistys.

Vuorenlahteen vievälle kävelytielle tehdään ensi kesäksi moottoriajoneuvojen liikennöintiä rajoittavan portin tms. hankintaesitys kunnalle. Nykyinen laiton auto-, mönkijä- ja viritettyjen mopojen jatkuva lujavauhtinen liikennöinti ko. kävelytiellä aiheuttaa lähitienoon asukkaille liikaa melua ja pölyä ja ennen kaikkea vaara- tilanteita muille tienkäyttäjille ja erityisesti pienemmille koululaisille. Asiasta tullaan muistuttamaan jälleen vanhempia ja jakamaan taas tiedote myös Vuorenlahteen, jonka ”mopo- ja mönkijäpojat” yhä käyttävät tietä merkistä piittaamatta oikotienä Paavalinvuoren kavereille, venerantaan uimaan ja kouluun. Lujavauhtinen lisääntynyt mopoliikenne Paavalinvuorentien jyrkkää mäkeä ylös on tämän myötä lisääntynyt ja aiheuttanut vaaratilanteita tiellä kävelijöille ja koululaisille.

Vieraslajien, lupiinin ja jättipalsamin invaasio on alueellamme estettävä vielä, kun se on mahdollista. Siitä jokaisella on vastuu oman lähialueensa ja tonttinsa kohdalla, koska talkooresurssit eivät riitä joka paikkaan eikä oikeaan aikaan.

Muut toimenpiteet ja aktiviteetit: leikkikentän jäädytys, leikkipuiston kalusteiden uusinta/lisäys (kunta) ja Uuden Vuoden ilotulitus.

Johtokunta

Verkkopalvelun alusta onstage © 2021 online.fi