TIEDOTE

16.12.2019

Vuosikatsaus 2019

Kuluneena vuonna Paavalinvuoren Asukasyhdistyksen johtokunta on jatkanut kunnan kanssa edelleen tiivistä keskustelua tärkeimmästä tavoitteestamme, Paavalinvuoren puistometsien harvennushakkuista.
Puheenjohtaja sopi Kari Saaren ja kumppaneiden kanssa kokouksen koko johtokunnan edustuksella tammikuuksi 2019. Neuvotteluissa olivat mukana kunnan edustajina Minna Hiekkola, Hannele Alanärä ja Kari Saari. Koska kunnasta ei löytynyt mitään Paavalinvuoren metsänhoitosuunnitelmaa, päätettiin esittää sellaisen laatimista.

Minna Hiekkolan tehtäväksi jäi laatia alueelle metsien hoitosuunnitelma. Sen tekemisen viivästyessä pidettiin 18.4. maastossa alueiden tarkempi katselmus Minnan ja metsurin kanssa, jossa paikalla asukasyhdistyksen puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi asukkaiden edustajina Pekka Ikävalko ja Jaakko Mäkinen.

Huhtikuuun lopussa saatiin viimein ”Paavalinvuoren taajamametsien hoitosuunnitelma”, joka käytiin läpi asukasyhdistyksen kevätkokouksessa 16.5.19. Suunnitelmasta puuttui kuitenkin muutama alue ja tarkka toteutumisajankohta, joita sihteeri kävi kesäkuun puolella peräämässä sillä tuloksella, ettei hakkuita olekaan tulossa vielä kesällä rahanpuutteen vuoksi.

Johtokunnan jäsenten sitkeän työn tuloksena ennen ja jälkeen kesälomien saimme viimein kunnasta lupauksen hakkuiden aloittamisesta elo-syyskuussa. Mitään ei kuitenkaan elokuun aikanakaan kuulunut, jolloin sihteeri kävi jälleen Kari Saaren pakeilla: syynä metsuripula. Asian avittamiseksi asukasyhdistyksen puheenjohtaja haarukoi ko.työn tekijöitä ja teki esityksen kunnalle. Sen tuloksena Metsä-Jokeri Oy aloitti syyskuun puolivälissä vk 42 lopussa pienpuuston karsinnan puiden saamiseksi paremmin esille ennen hakkuita.

Varsinainen puiden hakkuutyö alkoi vk 43 motolla niillä alueilla, joihin se pääsi ja kesti viikon verran. Valitettavasti asukkaat eivät saaneet ajoissa ilmoitusta hakkuiden tarkasta aloituspäivämäärästä, koska sitä ei saatu kunnasta. Johtokuntahan lupasi ilmoittaa siitä asukasyhdistyksen kevätkokouksessa kaikille, joten pahoittelemme, kun hakkuut pääsivät ”yllättämään” meidät kaikki. Myös kunnasta todettiin, että heidän olisi ehkä pitänyt jakaa tiedote asiasta postilaatikoihin. Onneksi ”yllätys” oli kuitenkin pääosin positiivinen, olihan tätä odotettu niin kauan. Kaikkialle ei koneella kuitenkaan päästy, joten asiaan palataan tulevana vuonna.

Koska metsän harvennus ja maiseman palauttaminen avaraksi ja siistiksi on ollut ehdottomasti tärkein ja työläin asukkaiden esittämä toive, on sen käynnistäminen ja toteutuminen vienyt voimavaramme muiden asioiden jäädessä taustalle.

Asukasyhdistyksen syyskokouksessa 24.11.19 oli sääntöjen mukaisesti tarkoitus vaihtaa puheenjohtaja ja osa johtokunnan jäsenistöä. Tapio Mäki haki eroa johtokunnasta, joka hänelle myönnettiin, ja tilalle valittiin Atte Honkanen. Muilta osin johtokuntaan ei löytynyt halukkaita, joten entinen johtokunta valtuutettiin jatkamaan kevätkokoukseen 2020 asti, jossa asia käsitellään uudelleen.


Johtokunta

Verkkopalvelun alusta onstage © 2021 online.fi