Liity jäseneksi

Yhdistyksen jäseneksi liittyminen on täysin vapaaehtoista. Toivoisimme että kustakin ruokakunnasta / perheestä yksi henkilö liittyy jäseneksi, mutta myös ei jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan talkoisiin ja yhdistyksen muuhun toimintaan. Asukasyhdistyksen toimintaa voi myös tukea niin että useampi aikuinen samasta perheestä liittyy jäseneksi. Asukasyhdistyksen tiedotteet lähetetään tällä hetkellä vain virallisille jäsenille sähköpostitse.

  • Antamanne henkilötiedot tallennetaan yhdistyksen viralliseen jäsenrekisteriin.
  • Jäsenrekisterin tarkoitus on ylläpitää tietoa jäsenmaksun maksaneista jäsenistä sekä mahdollistaa tulevien vuosien jäsenmaksujen kerääminen.
  • Jäseneksi liittyminen edellyttää 16 vuoden ikää.
  • Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille tahoille.
  • Henkilötietoja säilytetään jäsenyyden voimassaolon ajan ja sen jälkeen 72kk. Kirjanpitolaki edellyttää tositteiden ja liiketapahtumiin liittyvän kirjeenvaihdon säilyttämistä 6 vuotta viimeisen tilikauden jälkeen.
  • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy tietoihinsa, tietojensa oikaisua tai poistoa rekisteristä. Pyynnön voi tehdä sivustolta Yhteystiedot -valinnan alta löytyvällä henkilötietojen käsittelypyyntölomakkeella.
  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto.
  • Henkilötietojen kerääminen perustuu sopimukseen joka syntyy jäseneksi liittymisestä ja jäseneksi liittyminen edellyttää henkilötietojen antamista. Yhdistyslaki vaatii että jokaisesta yhdistyksen jäsenestä on rekisterissä vähintään nimi ja kotipaikka. Sähköpostitse toimitettava tulevien vuosien jäsenmaksulaskutus edellyttää sähköpostiosoitteen antamista. Muut tiedot ovat vapaaehtoisia mutta helpottavat mahdollisesti tulevia toiminnallisuuksia.
  • Henkilötietoja ei käytetä profilointiin.

Verkkopalvelun alusta onstage © 2024 online.fi