Syyskokouskutsu 2022

15.11.2022

Yhdistyksen sääntöjen mukainen syyskokous järjestetään 29.11.2022 kello 19 alkaen Nuorisoseuran (Tasankola) tiloissa.

Kokousasiat

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ja kolme ääntenlaskijaa

 3. todetaan kokouksen laillisuus  ja päätösvaltaisuus

 4. vahvistetaan kokouksen työjärjestys

 5. vahvistetaan jäsenmaksu seuraavaksi kalenterivuodeksi

 6. vahvistetaan johtokunnan, työvaliokunnan ja toimikuntien jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot ja matka- ja muiden kustannusten korvaukset seuraavaksi kalenterivuodeksi

 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi

 8. vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi

 9. valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi

 10. päätetään johtokuntaan valittavien jäsenten määrä

 11. valitaan jäsenten keskuudesta jäsenet johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle

 12. valitaan kaksi tilintarkastajaa varamiehineen tarkastamaan seuraavan     kalenterivuoden tilejä

 13. Käsitellään laituosuuskunnan roolia asukasyhdistyksen alajaostona

Tervetuloa,

Paavalinvuoren asukasyhdistyksen johtokunta

 

Verkkopalvelun alusta onstage © 2023 online.fi