PAAVALINVUOREN ASUKASYHDISTYS 

Syyskokouskutsu 2021

15.11.2021

Hyvä naapurimme

Kutsumme sinut ja perheesi Paavalinvuoren asukasyhdistyksen syyskokoukseen ja viettämään pikkujoulua Muuramen Työväentalolle torstaina 2.12. klo 18.00. (koulunmäki ).

Kokousasiat

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ja kolme ääntenlaskijaa

 3. todetaan kokouksen laillisuus  ja päätösvaltaisuus

 4. vahvistetaan kokouksen työjärjestys

 5. vahvistetaan jäsenmaksu seuraavaksi kalenterivuodeksi

 6. vahvistetaan johtokunnan, työvaliokunnan ja toimikuntien jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot ja matka- ja muiden kustannusten korvaukset seuraavaksi kalenterivuodeksi

 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi

 8. vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi

 9. valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi

 10. päätetään johtokuntaan valittavien jäsenten määrä

 11. valitaan jäsenten keskuudesta jäsenet johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle

 12. valitaan kaksi tilintarkastajaa varamiehineen tarkastamaan seuraavan     kalenterivuoden tilejä

 13. käsitellään muut kokouksessa esille tuleviksi ilmoitetut asiat

  Paavalinvuoren asukasyhdistyksen johtokunta esittää muina asioina päätettäväksi seuraavaa:

  • johtokuntaan tulisi valita edustajat laituriosuuskunnasta, jotka organisoivat veneilijöiden asiat

  • laituriosuuskunnan tili tulisi siirtää as.yhdistyksen tilille omalla viitenumerolla, jonne myös venepaikka- ym maksut kohdistetaan

  • tuleva asukasyhdistyksen johtokunta valitse ulkopuolisen tilitoimiston, joka hoitaa kirjanpidon ja laskutukset

Kokouksen jälkeen on tarjolla glögiä, piparkakkua, lauluesitystä ja muuta mukavaa.

Tervetuloa sankoin joukoin

Paavalinvuoren asukasyhdistyksen johtokunta

ps. ilmoitathan tulostasi 28.11. mennessä sähköpostilla: mattipaha@gmail.com
älä välitä, vaikka ohjelma näyttää kovin viralliselta. On kuitenkin tärkeää, että toiminta jatkuu asukkaiden edunvalvojana

 

TIEDOTTEET

Verkkopalvelun alusta onstage © 2024 online.fi